BASES-VALENCIÀ

 1. El projecte “Camins a la Mar” es presentarà davant les veïnes i veïns de Massamagrell el dimarts, 22 de gener el 2019.
 2. Aquesta iniciativa compta amb el finançament de la Diputació de València (Àrea de Medi Ambient).
 3. Per participar en el procés participatiu de “Camins a la Mar” la persona ha d’estar registrada al Portal de Participació Ciutadana “Massamagrell Participa” i complir amb les condicions legals i d’ús.
 4. Es podrà votar des de les 09:00 hores del dia 23 de gener 2019 fins a les 20:00 hores del dia 6 de febrer el 2019.
 5. Cada persona només podrà un màxim de 3 opcions, podent canviar el sentit de vot fins a l’últim dia del període de votacions.
 6. L’opció guanyadora serà la que més vots aconsegueixe en el procés participatiu. El resultat es recollirà en una acta i es publicarà en el Portal de Participació i les xarxes socials de l’Ajuntament de Massamagrell.
 7. La Regidoria de Participació Ciutadana promourà campanyes #apeudecarrer per dinamitzar el procés de participació i donar suport tècnic a persones amb dificultats tecnològiques. Els dies de suport i dinamització s’anunciaran per les xarxes socials de l’Ajuntament de Massamagrell.
 8. Qualsevol dubte, suggeriment o problema tècnic es pot contactar amb el Servei de Suport mitjançant el correu: participa@massamagrell.es

VEURE DOCUMENT TÈCNIC COMPLET DEL PROJECTE: DESCARREGAR ACÍ

Regidoria de Participació Ciutadana

Ajuntament de Massamagrell

BASES-CASTELLANO

 1. El proyecto “Camins a la Mar” se presentará ante las vecinas y vecinos de Massamagrell el martes, 22 de enero 2019.
 2. Esta iniciativa cuenta con la financiación de la Diputació de València (Àrea de Medi Ambient).
 3. Para participar en el proceso participativo de “Camins a la Mar” la persona ha de estar registrada en el Portal de Participación Ciudadana “Massamagrell Participa” y cumplir con las condiciones legales y de uso.
 4. Se podrá votar desde las 09:00 horas del día 23 de enero 2019 hasta las 20:00 horas del día 6 de febrero 2019.
 5. Cada persona sólo podrá un máximo de 3 opciones, pudiendo cambiar el sentido de voto hasta el último día del periodo de votaciones.
 6. La opción ganadora será la que más votos consiga en el proceso participativo. El resultado se recogerá en un acta y se publicará en el Portal de Participación y las redes sociales del Ayuntamiento de Massamagrell.
 7. La Concejalía de Participación Ciudadana promoverá campañas #apeudecarrer para dinamizar el proceso de participación y dar soporte técnico a personas con dificultades tecnológicas. Los días de soporte y dinamización se anunciarán por las redes sociales del Ayuntamiento de Massamagrell.
 8. Cualquier duda, sugerencia o problema técnico se puede contactar con el Servicio de Soporte mediante el correo: participa@massamagrell.es

VER DOCUMENTO TÉCNICO COMPLETO DEL PROYECTO: DESCARGAR AQUÍ 

 

Concejalía de Participación Ciudadana

Ajuntament de Massamagrell